Behandling av uppgifter och samtycke till behandling

Johanssons Delikatesser & FTG HB behandlar företag- och personuppgifter (t.ex organisationsnummer, personnummer, namn och adress, mailadress och telefonnummer). Behandlingen sker för för att fullfölja beställningar och inköp samt fakturering. Behandling sker så länge uppgifterna behövs för aktuella ändamål och i enlighet med lag eller annan författning, myndighets föreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer.

Behandlingen av uppgifterna sker även för registervård, reklamationshantering samt för marknadsföring. Behandling sker endast så länge uppgifterna behövs för aktuella ändamål.

Genom att ingå avtal med Johanssons Delikatesser & FTG HB genom att lägga en beställning samtycker kund till behandling av uppgifter (organisationsnummer, namn och adress, mailadress och telefonnummer). Kund samtycker även till att ta emot marknadsföring och information via e-mail, brev samt telefonsamtal.

Kund kan skriftligen (via brev eller e-mail) anmäla till Johanssons Delikatesser & FTG HB, Siggatorpsvägen16, 385 40 Bergkvara alternativt info@smakfullreklam.se, att denne inte vill att uppgifterna skall behandlas för ovan angivna ändamål. Behandling kan dock inte återkallas för sådan behandling av uppgifter som är tillåten enligt lag eller som krävs för att Johanssons Delikatesser & FTG HB skall kunna leverera varor på avtalat sätt.

Kund kan efter skriftligt och egenhändigt undertecknad begäran till Johanssons Delikatesser & FTG HB, Siggatorpsvägen 16, 385 40 Bergkvara, erhålla information om vilka uppgifter om denne som Johanssons Delikatesser & FTG HB behandlar. Begärelse om rättelse kan göras till samma adress.