Reklamprodukter är produkter med reklamtryck tryckt direkt på produkten. Det kan vara företagets logotyp och/eller budskap som man önskar förmedla genom användandet av reklamprodukten. Vi har valt att dela in våra reklamartiklar i produktkategorier för att ni lättare ska hitta det ni söker. Ni kan alltid gå tillbaka till denna sida för ert fortsatta sökande av reklamartiklar till er verksamhet.

Vilka produkter med reklamtryck behöver ni?

Tänk igenom vad ni önskar uppnå med era reklamprodukter (spridning av varumärke/budskap, väcka uppmärksamhet, tacksamhet, glädje, skratt, påminnelse, högre svarsfrekvens, visad omtänksamhet med mer samt i vilka (marknads)aktiviteter och på vilka platser de ska användas (mässor, kundbesök, öppet hus, receptionen, torget, skolor, samlingslokaler, events, kick-offer, säljtävlingar med mera).

Produkter med reklamtryck behöver inte alls vara dyra för att uppskattas av mottagaren. Det viktigaste är att det känns äkta och genomtänkt samt att budskapet når fram.